İngilizce Dili Tarihçesi

İngilizce Dili Tarihçesi

12 Mart 2019 0 Yazar: admin

Dünyada en çok konuşulan dilin İngilizce olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
İngilizce yalnız Britanya Adaları’nda oturanların değil, aynı zamanda 
A.B.D., Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, Rodezya, Liberya 
gibi devletlerin de resmi dilidir.
Bugün İngilizce birçok kaynaklardan alınmış kelimelerle doludur. 
İngiliz dili meydana gelmeye başladığı andan beri başka dillerden 
birçok kelimeler almıştır. Bu kadar çok yabancı kelime karışmış bir 
başka dil daha yok gibidir.
Bazı yazarlar İngilizce’yi büyük bir çınara benzetirler. 
Gövde, dallar çıplak haliyle İngilizcedir; bunlar dile basitliğini, 
kudretini, yönünü verir. Yapraklar, küçük dallar ise yabancı kelimelerdir;
bunlar da dile kıvraklık, zenginlik, ahenk, süs verir. Yalnız İngilizler
bu yabancı sözleri kendi yapılarına uydurmuşlardır; onları
kendi ağızlarına yatkın gelecek biçimde söylerler.
İngiliz dilinin tarihi V. yüzyılda başlar. 1.400 yıllık tarihi 
olan İngilizce’yi başlıca üç bölümde inceleyebiliriz:
I.— Eski İngilizce (Anglo-Sakson) devri (450-1100):
Germen kavimlerinin istilasına kadar İngiltere’de Keltler yaşıyordu. 
Bunlar Romalılar’ın idaresi altındaydı. Bugünkü İngilizce’de Kelt 
kelimelerinden ancak birkaç tane kalmıştır.
449-550 yılları arasında İngiltere’yi Germen kavimleri işgal ettiler. 
Bunların başında Anglolar – Saksonlar vardı, İlk gelen kabilelerin her 
biri kendi diyeleğini konuşuyordu. Ancak bu diyeleklerin hepsi birbirine 
benziyordu, çünkü hepsi de Hint-Avrupa dil ailesinin Töton topluluğundandı.
Bu diyeleklerin hepsi “Aşağı Almanca” denilen diller sınıfındandı.
Zamanla Anglo-Saksonlar İngiltere’ye hakim oldular. Bunların dili bugünkü 
İngilizce’ye temel oldu. Sayıları daha fazla olan Anglolar ülkeye kendi adlarını 
vererek “Engla-land” (Angl Ülkesi) dediler. Dillerine de gene “Angl” sözünden 
gelme “Englisc” adını verdiler. “İngiliz”, “İngilizce” sözleri buradan doğdu.
İngiltere’yi işgal edenler daha önce Romalılar’la temas ettikleri için bazı Latince 
kelimeleri de beraber getirdiler. İngiltere’ye Hıristiyanlığı getiren Saint Augustine
de birçok Latince kelimenin girmesine yol açtı. 850 yıllarında Danlar’ın İngiltere’yi
işgali üzerine İngilizce’ye yeni yeni yabancı kelimeler girdi.
II.— Orta İngilizce Devri (1100-1500): 
XI. yüzyılda çeşitli sebeplerle İngiltere’de Fransızca’nın çok hakim olduğunu görüyoruz.
300 yıl müddetle yüksek tabaka arasında Fransızca konuşulmuş bunun dile büyük etkisi
olmuştur. Birçok edebi deyimler, kültür deyimleri Fransızca’dan alınmıştır. 
Bu devrede İngiliz dilbilgisinin daha basitleştiği görülür.
III.— Bugünkü İngilizce Devri: (1500’den bu yana): 
Uluslararası ticaret hayatının gelişmesi, Rönesans devrimi, 1500’den sonra,
İngilizce’ye çeşitli Yunan, Latin, İtalyan kelimelerinin girmesine yol açtı.
Edebiyat alanındaki, çalışmalar sayesinde dil de gelişerek bugünkü halini buldu.
Bugün günümüz İngilizcesinde özellikle teknolojinin de gelişmesi ile en az 650.000 
civarında kelime olduğu tahmin edilmektedir.