İtalyanca Dili Tarihçesi

İtalyanca Dili Tarihçesi

12 Mart 2019 0 Yazar: admin

İtalya’da konuşulup yazılan dil. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman öbeğindendir. 
Toscana kökenli eski İtalyanca 14. yüzyılda Dante, Petrarka, Boccaccio gibi 
ünlü yazarlarla biçimlendi. O tarihten bu yana edebiyat dilinde çok büyük 
değişikliğe uğramamasına karşın yöresel konuşmalarda lehçe bakımından önemli farklılıklar doğdu.
Kuzeybatıdaki lehçe, Fransızcanın, kuzeydoğudaki Venedik lehçesi, Slavca ve İlirya (eski Arnavutça)
dilinin etkisinde kaldı. Orta İtalya’da, Toscana, eski Latin lehçesi, güneyde Napoli, 
Sicilya lehçeleri egemendir.
Sardinya lehçesinin aşırı farklılığı nedeniyle bazı dilbilimciler bu lehçeyi İtalyancanın 
dışında tutarlar. Eskiden güneylileri kuzeylilerin anlaması olanaksızken son yüzyıl içinde 
eğitim, iletişim, ulaşım olanaklarının gelişmesiyle İtalyanca standart bir yapı kazanmış oldu. 
Ayrıca 35 bin kişilik Yahudi azınlık ise italyancanın yanı sıra “Ladino” konuşur.