Yunanca Dili Tarihçesi

Yunanca Dili Tarihçesi

12 Mart 2019 0 Yazar: admin

Hint-Avrupa dil ailesinin Helen dalından bir dil. Yunancanın en eski edebiyat 
yapıtı olan Homeros destanlarının dili, Akhaia-Aiolia lehçelerinin karışımı 
üzerine İyonya niteliklerinin katılmasıyla oluşmuştur. Bütün bu lehçeler 
İ.Ö. 4. yüzyılda birbiriyle karışmaya başlamış ve bu karışmadan Helenistik 
Çağ’da Koine adı verilen ortak dil ortaya çıkmış, Kutsal Kitap’ın Yeniahit 
bölümü de bu dilde yazılmıştır. Böyle olmakla birlikte Stakon lehçesi, Maine 
lehçesi gibi, eski lehçelerin kalıntılarına rastlanır. Bizans Yunancası ya da 
Orta Çağ Yunancası (395-1453), klasik Yunancanın bir taklidi durumundaydı. 
Yeni Yunanca 1453’ten bugüne kadar gelir. Yeni Yunancanın bugün iki biçimi vardır:
1) Arı Yunancaya dayanan ve Koine’ye yaklaşan Kathareuousa, 
2) Halk dili olan Demotike (Demotikos, Romaikea, Kathomiloumene). 
Yeni Yunancayı bugün büyük çoğunluğu Yunanistan’da yaşayan 10.000.000’a yakın insan konuşmaktadır.